OGŁOSZENIA

Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia Parafialne
1.Naród wybrany doświadczył w czasie swojej wędrówki przez pustynię dobroci Boga, był karmiony manną. Ten pokarm pozwalał mu rozumieć zależność od Boga, który powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek.
Uczta eucharystyczna jest udziałem w Krwi Chrystusa, wylanej za nas, i w Ciele Chrystusa wydanym za nasze grzechy. Kto pragnie żyć we wspólnocie z Chrystusem, nie powinien mieć nic wspólnego z szatanem, lecz pojednać się z braćmi.

2. Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy po Mszy Świętej o godzinie 10.00.

3.Dziękujemy tym wszystkim, którzy zatroszczyli się o przygotowanie czterech ołtarzy.
4.Dziękujemy za kwiaty do kościoła i na ołtarze
-Dziewczynkom za sypanie kwiatów
– Za służbę przy ołtarzu
-Za wszystkie podjęte prace
– Za udział w Eucharystii (i procesji)
5.Przez całą Oktawę Bożego Ciała zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatów, ministrantów do służenia oraz wszystkich do udziału w nabożeństwach adorujących Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Msza Św. o 18.00, przed Mszą o 17.30 nabożeństwo czerwcowe i procesja wokół kościoła.

 W sobotę Msza Św. z procesją o 7.00 rano.Ponieważ w sobotę przeżywamy uroczystości odpustowe ku czci Św. Antoniego z Padwy, dlatego też o11.00zostanie odprawiona główna Msza Św., której będzie przewodniczył Ks. Bp Andrzej Kaleta.
Nabożeństwo do Św. Antoniego o 10.30.
6. W następny czwartek na zakończenie Oktawy Msza Święta o 17.00 a potem procesja wokół kościoła. Po procesji poświęcenie ziół i kwiatów.
7. W Eucharystii Jezus Chrystus pozostaje z nami i dla nas. Uczmy się czerpać z tej obecności siłę do prawdziwie chrześcijańskiego życia. Jezus nie pozostawia nas samych. On żyje pośród swojego ludu i chce nam błogosławić, ale to od nas zależy, czy dostrzeżemy tę Jego obecność i przyjmiemy Jego błogosławieństwo.

Dane kontaktowe:

ul. Franciszka Smuglewicza 34
25-460 Kielce – Osiedle Dąbrowa,
tel. 41-331-64-31

KONTO PARAFIALNE:

ING BS Kielce Silniczna 26

Parafia Rzymsko-Katolicka

św. Antoniego Padewskiego

ul. Franciszka Smuglewicza 34,

25-460 Kielce

21 1050 1416 1000 0022 3894 8190