OGŁOSZENIA

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

Rok – B – 15.08.2021 r.

    Liturgia Kościoła pozwala nam dzisiaj czcić Matkę Bożą jako wniebowziętą. Maryja jako niepokalanie poczęta i pełna łaski przez całe życie nie popełniła najmniejszego grzechu i w tym stanie została przeniesiona do nieba. Droga do nieba, to z jednej strony unikanie grzechu, z drugiej życie w stanie łaski uświęcającej. Czy my idziemy tą drogą? Każda Eucharystia, to nie tylko Ofiara Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, ale to Droga, która prowadzi do nieba. Jezus Chrystus poprzez tę Ofiarę, otwiera nam drogę do nieba. 

Ogłoszenia Parafialne

1. Bóg wybrał Maryję, aby ukazać moc, która przemienia człowieka i włącza go w plan zbawienia. Dyskretna i pokorna obecność Maryi w życiu Chrystusa zapowiada Jej obecność w misterium Kościoła. Maryja umacnia Kościół modlitwą; prosi za nami; trwa pod krzyżem naszych cierpień. Słuchajmy Bożych słów, tak jak Maryja i wypełniajmy je wiernie.

2. Składamy płynące z serca podziękowania za Waszą obecność, modlitwę oraz troskę o naszą świątynię. Niech św. Antonii wyprasza wszystkim potrzebne łaski, abyśmy mogli każdego dnia cieszyć się Bożą opieką.

3. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: 

– we wtorek, Św. Jacka, prezbitera;

– w piątek, Św. Bernarda, opata;

– w sobotę, św. Piusa X, papieża.   

4. Droga naszej wiary to z jednej strony droga świadectw, z drugiej równie istotna droga pogłębiania wiedzy. Dlatego zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, abyśmy poznając naukę o Bogu jeszcze bardziej zbliżali się do Niego.

5. Idźmy do naszych domów i rodzin z Bożym błogosławieństwem. Dziękujmy Bogu jak Maryja, za wszystko co z ręki Boga otrzymujemy. Niech to dziękczynienie będzie widoczne przez innych
w uczynkach miłosierdzia wobec braci i sióstr, których spotkamy w drodze do nieba.

Dane kontaktowe:

Parafia Rzymsko-Katolicka

św. Antoniego Padewskiego

ul. Franciszka Smuglewicza 34,

25-460 Kielce

tel. +48 797 370 926

KONTO PARAFIALNE:

ING BS Kielce Silniczna 26

21 1050 1416 1000 0022 3894 8190