Bierzmowanie

Mały Katechizm

Deklaracja

Bierzmowanie 2022

Pierwsze spotkanie rodziców i kandydatów do bierzmowania odbędzie się 26 września po Mszy świętej o godz. 900

Spotkania kandydatów do bierzmowania będą odbywać się w II i IV niedzielę miesiąca. Msza święta o godz. 900 i po Eucharystii spotkanie.

Spotkania są obowiązkowe

Kandydat do bierzmowania zobowiązany jest dostarczyć:

– deklarację – dostępna w zakładce na stronie internetowej lub w zakrystii

– akt chrztu – dotyczy osób chrzczonych poza parafią św. Antoniego

– opinia katechety ze szkoły

– zgoda na bierzmowanie dla osób z poza parafii

W późniejszym terminie:

– imię do bierzmowania

– dane świadka do bierzmowania (wraz ze zgodą z parafii świadka)

Do pobrania pytania dla kandydatów do zaliczenia (Mały katechizm).

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania prowadzi ks. Marcin.

 

OBRZĘD BIERZMOWANIA

1. Przedstawienie kandydatów

Ksiądz: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie
sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii …..

Biskup:  Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i
czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Ksiądz: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania,
uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej
modlitwie oraz  przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup: Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu
Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy,
umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy:  Amen.